top of page

Disclaimer - Privacy

 

Deze website is eigendom van Evi's Haarateljeeke.

 

Contactgegevens:

 

·  Maatschappelijke zetel: Ceulemansstraat 2, 2235 Hulshout

 

·  Tel.: 015/22.61.31

 

-  E-mail: info@evishaarateljeeke.be

 

·  BTW nummer: BE 0872299521

 

De toegang tot de informatie op deze Website is kosteloos, maar houdt het kennisnemen en aanvaarden van de onderstaande voorwaarden in. Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. Indien u de voormelde nadere regels en voorwaarden wel aanvaardt, kunt u de raadpleging van deze site voortzetten.

 

1. Auteursrecht

 

De inhoud en de illustraties van deze website zijn beschermd door de internationale verdragen over de auteursrechten. De gegevens in deze website en alle bijbehorende beelden en illustraties zijn eigendom van Evi's Haarateljeeke en mogen niet worden verspreid zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Evi's Haarateljeeke. Voor alle nadere inlichtingen kunt u zich wenden op de gegevens die hierboven vermeld staan.

 

2. Aansprakelijkheid

 

Evi's Haarateljeeke ziet toe op de actualisering en de betrouwbaarheid van de gegevens op haar Website, maar kan niet waarborgen dat ze actueel, juist en volledig zijn op het ogenblik dat ze worden geraadpleegd. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze Website wordt geen garantie gegeven. De informatie kan overigens onjuistheden of tikfouten bevatten. De gebruiker moet zich eveneens bewust zijn van het feit dat hij de aangeboden informatie op eigen risico gebruikt, en dat deze informatie onaangekondigd kan worden gewijzigd. Voor meer informatie moet de gebruiker contact opnemen met Evi's Haarateljeeke.

 

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot of gebruik van de site op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Evi's Haarateljeeke kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, onrechtstreekse of zelfs toevallige schade te wijten aan het gebruik van haar website, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of gegevens op het computersysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. Top's Hairdressers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die rechtstreeks, onrechtstreeks of toevallig het gevolg is van een onjuiste of defecte verbinding of van elk ander gebruik in combinatie met alle mogelijke computerapparatuur of enige welbepaalde software of hardware.

 

De links naar andere Websites die deze Website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van deze externe Websites of van de inhoud ervan. Evi's Haarateljeeke neemt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze Websites of voor het gebruik dat ervan zou worden gemaakt. Wie zoekmachines gebruikt, dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat het Internet informatie omvat waarvan de inhoud illegaal of schadelijk zou kunnen zijn, en erkent dat Evi's Haarateljeeke over geen enkel middel beschikt om deze illegale of schadelijke documenten te controleren. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak; de gebruiker moet alle voorzorgen nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen aantasten.

 

3. Geschillen

 

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze Website of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het raadplegen van deze Website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

 

Privacy beleid

 

Evi's Haarateljeeke respecteert uw online privacy en doet daarom al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van onze Website te beschermen.

 

U kan onze Website bezoeken zonder, ook maar één persoonsgegeven dat u betreft te leveren. Om bepaalde producten en diensten, die op onze Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet Evi's Haarateljeeke evenwel kunnen beschikken over sommige van uw persoonsgegevens. Evi's Haarateljeeke zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.

 

Evi's Haarateljeeke treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld. U kan ons steeds om toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzoeken om ze te controleren en ons vragen om ze te verbeteren en bij te werken, op eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van Evi's Haarateljeeke hieronder vermeld.

 

Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internet browsers kan u de cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

 

U kan met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@evishaarateljeeke.be of door te schrijven naar Evi's Haarateljeeke, Booischotweg 2, B-2235 Hulshout, België.

bottom of page